Monografia – „Ostre zespoły wieńcowe”

Wspólnym wysiłkiem wybitnych ekspertów z Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM powstała monografia pod tytułem „Ostre zespoły wieńcowe”, pod redakcją naukową prof. Stanisława Bartusia.

Monografia stanowi kompendium aktualnej wiedzy na temat diagnostyki i leczenia ostrych zespołów wieńcowych, opartej o wyniki najnowszych badań klinicznych, rekomendacje wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz doświadczenia klinicystów Instytutu Kardiologii Wydział Lekarskiego UJ CM ze Szpitala Uniwersyteckiego oraz ze Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie.

Wydawnictwo jest dostępne na stronie internetowej: https://podyplomie.pl/products/7875

 


Powrót