prof. dr hab. n. med. Marek Rajzer

p.o. Kierownika I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej
oraz Nadciśnienia Tętniczego

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    etiologia i patofizjologia nadciśnienia tętniczego i jego powikłań; diagnostyka i leczenie oraz wykorzystanie nowoczesnych metod diagnostycznych w nadciśnieniu tętniczym: ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia; telemonitorowanie ciśnienia; badanie sztywności tętnic. Ponadto diagnostyka echokardiograficzna; inwazyjna diagnostyka hemodynamiczna; choroba niedokrwienna serca.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac ponad 100; IF 53,162; punktacja KBN/MNiSW 816; wskaźnik Hirscha 9; liczba cytowań 519.