prof. dr hab. n. med Anna Kabłak-Ziembicka

Adiunkt Kliniki Kardiologii Interwencyjnej

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    czynniki rokownicze w miażdżycy; obrazowanie zmian miażdżycowych w badaniach ultrasonograficznych; echokardiografia; choroba niedokrwienna serca i tętnic pozawieńcowych.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 131; IF 116,224; punktacja MNiSW 1580; wskaźnik Hirscha 17; liczba cytowań 797.