prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak

Kierownik Kliniki Chorób Serca, Naczyń i Transplantologii

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca; operacyjne leczenie pacjentów z ostrym rozwarstwieniem ściany aorty; transplantologia; wdrażanie nowych technik operacyjnych w zespołach wielospecjalistycznych.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 453; IF172,527; punktacja MNiSW 1585; wskaźnik Hirscha 14; liczba cytowań 199.