dr hab. n. med. Joanna Natorska

Adiunkt w Zakładzie Chorób Zatorowo-Zakrzepowych Instytutu Kardiologii UJ CM.

p.o. Kierownika Pracowni Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    • Badanie patomechanizmów prowadzących do rozwoju i progresji stenozy aortalnej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zapalnych oraz aktywacji układu krzepnięcia i fibrynolizy.
    • Badania in vitro mające na celu poznanie mechanizmów molekularnych oddziaływań komórkowych związanych z aktywacją interstycjalnych komórek zastawek aortalnych, neutrofilów w kontekście tworzenia zewnątrzkomórkowych sieci (tzw. NETs) czy makrofagów.
    • Badania dotyczące wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na fenotyp sieci fibrynowej, tj. przepuszczalność skrzepu i jego podatność na enzymatyczną degradację u pacjentów z podwyższonym ryzykiem wystąpienia incydentów zakrzepowo-zatorowych.
  • Bibliometria:

    Łączna liczba prac: 69, IF: 227.68, Punktacja MNiSW: 4253, Wskaźnik Hirscha: 13, Liczba cytowań: 455