dr hab. n. med. Jarosław Zalewski

Adiunkt Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    choroba niedokrwienna serca; ostre zespoły wieńcowe; przezskórne interwencje wieńcowe; obrazowanie wewnątrzwieńcowe; kardiologia eksperymentalna.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 79; IF 185,732; punktacja MNiSW 1717; wskaźnik Hirscha 15; liczba cytowań 766.