dr n. med. Bernadeta Chyrchel

Adiunkt II Kliniki Kardiologii 

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    ostre zespoły wieńcowe i przewlekła choroba niedokrwienna serca – leczenie farmakologiczne; wpływ leczenia przeciwpłytkowego i innych czynników na reaktywność płytek krwi; dysfunkcja śródbłonka naczyniowego; znaczenie kliniczne biomarkerów; miażdżyca tętnic wieńcowych i czynniki ryzyka aterogenezy; wady zastawkowe serca, w szczególności wpływ zaburzeń towarzyszących zwężeniu zastawki aortalnej na czynność lewej komory, przerost lewej komory i podatność obwodowych naczyń tętniczych.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 30; IF 67,6; punktacja MNiSW 801; wskaźnik Hirscha 6; liczba cytowań 77.