prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć

Profesor Kliniki Chorób Serca i Naczyń,
Prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM  ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka,
Kierownik Ośrodka Chorób Krążenia Płucnego

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    krążenie płucne; diagnostyka i leczenie nadciśnienia płucnego; zatorowość płucna; wady wrodzone serca; interwencyjne leczenie chorób serca i naczyń; prewencja i epidemiologia chorób układu krążenia.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 470; IF 184,111; punktacja MNiSW 1984; wskaźnik Hirscha 15; liczba cytowań 655.