prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz

Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń 

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    ocena krążenia wieńcowego i żywotności mięśnia sercowego na podstawie nieinwazyjnych badań obrazowych; pierwotne choroby mięśnia sercowego – amyloidoza; infekcyjne zapalenie wsierdzia i jego diagnostyka za pomocą badań radioizotopowych.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 340; IF 119,793; punktacja MNiSW 1684; wskaźnik Hirscha 15; liczba cytowań 744.