prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek

Profesor II Kliniki Kardiologii

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    nowe technologie obrazowania rozszerzonej rzeczywistości (hologramy); optymalizacja zabiegów kardiologii interwencyjnej poprzez wykorzystanie ultrasonografii śródnaczyniowej oraz metod oceny rezerwy wieńcowej; zastosowanie leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych w kardiologii interwencyjnej; interwencyjne leczenie świeżego zawału serca; farmakomechaniczne leczenie zawału serca; leczenie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi w sieciach zawałowych (AMI‑networking.org); zabiegi hybrydowe w wadach serca (wprowadzenie metody przezskórnej implantacji zastawki aortalnej w Polsce w 2008 r.), chorobach strukturalnych serca oraz miażdżycy wielopoziomowej; wprowadzanie nowych metod małoinwazyjnego leczenia wad strukturalnych serca; denerwacja tętnic nerkowych; hipotermia terapeutyczna; zamykanie uszka lewego przedsionka; zabiegi przezskórnej plastyki zastawki mitralnej; zabiegi kompleksowe PCI ze wspomaganiem lewej komory serca (LVAD).

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 709; IF 2124,8; punktacja MNiSW 13 229; wskaźnik Hirscha 55; liczba cytowań 16 997.