Jednostki Instytutu Kardiologii

Jednostki w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

Kardiochirurgia

Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii (strona www Kliniki)

Kierownik: prof. dr hab. med. Bogusław Kapelak

strona www Oddziału Klinicznego 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II 
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 32 03, Fax: 12 614 25 25
e-mail: kardiochir@szpitaljp2.krakow.pl

   

Klinika Chorób Serca i Naczyń (strona www Kliniki)

Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Podolec

strona www Oddziału Klinicznego 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.:12 614 22 87, 12 614 33 99, fax 12 614 33 32
e-mail: sekr_kard@szpitaljp2.krakow.pl

   

Ośrodek Chorób Krążenia Płucnego – Jednostka pomocnicza Kliniki Chorób Serca i Naczyń

Kierownik Ośrodka: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć

strona www Ośrodka Chorób Krążenia Płucnego

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.:12 614 22 87, 12 614 33 99, fax 12 614 33 32
e-mail: g.kopec@uj.edu.pl

   

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca (strona www Kliniki)

Kierownik: prof. dr hab. med. Jadwiga Nessler

strona www Oddziału Klinicznego 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 633 67 44, 12 614 22 18
e-mail: sekr_kchw@szpitaljp2.krakow.pl

   

Klinika Kardiologii Interwencyjnej (strona www Kliniki)
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko

Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej (strona www Oddziału Klinicznego)
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 35 01, Fax: 12 614 30 47
e-mail: sekr_hemo@szpitaljp2.krakow.pl

   

Klinika Elektrokardiologii (strona www Kliniki)

Kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Lelakowski

strona www Oddziału Klinicznego 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 23 81, 12 614 22 77, fax: 12 614 22 26
e-mail: sekr_elkardio@szpitaljp2.krakow.pl

   

Pracownia Kardiologii Społecznej (info)

Kierownik: prof. UJ, dr hab. med. Maria Olszowska

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 35 37
e-mail:
maria.olszowska@uj.edu.pl

   

Zakład Chorób Zatorowo-Zakrzepowych

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Anetta Undas

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 21 18
e-mail: mmundas@cyf-kr.edu.pl

Ośrodek Wrodzonych Wad Serca u Młodocianych i Dorosłych

Kierownik Ośrodka: prof. dr hab. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

Jednostkiw Szpitalu Uniwersyteckim

I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej
oraz Nadciśnienia Tętniczego
(strona www Kliniki)

p.o. Kierownika: prof. dr hab. n med. Marek Rajzer

strona www Oddziału Klinicznego

Szpital Uniwersytecki
30-688 Kraków, ul. Jakubowskiego 2, Budynek G
tel.: 12 400 21 50

e-mail: kardiologia1@su.krakow.pl

   

II Klinika Kardiologii (strona www Kliniki)

Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Surdacki

p.o Kierownika Oddziału Klinicznego Kardiologii
oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych:
prof. dr hab. n. med. Stanislaw Bartuś

strona www Oddziału Klinicznego 

Szpital Uniwersytecki
30-688 Kraków, ul. Jakubowskiego 2, Budynek G
tel.: 12 400 22 50 , Fax: 12 400 22 67