dr hab. n. med. Krzysztof Bryniarski

Asystent Kliniki Kardiologii Interwencyjnej 

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    choroba niedokrwienna serca z uwzględnieniem ostrych zespołów wieńcowych, interwencyjne leczenie chorób serca i naczyń ze szczególnym naciskiem na obrazowanie wewnątrznaczyniowe (ultrasonografia wewnątrznaczyniowa, optyczna koherentna tomografia). Ponadto badanie patofizjologii miażdżycy naczyń wieńcowych in vivio przy pomocy optycznej koherentnej tomografii.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac – 49; IF – 270,311; łączna wartość punktów MNiSW – 2788; Wskaźnik Hirscha – 15; Liczba cytowani – 727.