prof. dr hab. med. Maria Olszowska

Kierownik Pracowni Kardiologii Społecznej, z-ca Kierownika Kliniki Chorób Serca i Naczyń

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    echokardiografia; wady serca; zaburzenia rytmu; choroba niedokrwienna serca; prewencja chorób układu krążenia; kardioonkologia.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 194; IF 97,835; punktacja MNiSW 1371; wskaźnik Hirscha 13; liczba cytowań 461.