Rada Instytutu Kardiologii UJ CM

Prezydium Rady Instytutu


prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko   (info)
Dyrektor Instytutu Kardiologii

Kierownik Kliniki Kardiologii Interwencyjnej
oraz Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej
z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

e-mail: jacek.legutko@uj.edu.pl

   

prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki   (info)
Przewodniczący Rady Instytutu

Kierownik II Kliniki Kardiologii

e-mail: surdacki.andreas@gmx.net, andrzej.surdacki@uj.edu.pl

 

Członkowie Rady Instytutu Kardiologii


I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

Szpital Uniwersytecki
30-688 Kraków, ul. Jakubowskiego 2
tel.: 12 400 21 50

prof. dr hab. n. med. Marek Rajzer   (info)
p.o. Kierownika I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

e-mail: rajzer37@interia.pl

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek  (info)
Profesor I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

Przewodnicząca Komisji ds. Nauki

e-mail: katarzyna_stolarz@poczta.onet.pl

dr hab. n. med. Marek Jastrzębski prof. UJ   (info)
Adiunkt I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

e-mail: mcjastrz@cyf-kr.edu.pl

dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka  (info)
Adiunkt I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

e-mail: b/d

dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska  (info)
Adiunkt I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

e-mail: b/d


II Klinika Kardiologii

Szpital Uniwersytecki
30-688 Kraków, ul. Jakubowskiego 2
tel.: 12 400 22 50 , Fax: 12 400 22 67

prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki   (info)
Kierownik II Kliniki Kardiologii

Przewodniczący Komisji Regulaminowej

e-mail: surdacki.andreas@gmx.net, andrzej.surdacki@uj.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś   (info)
Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

Przewodniczący –  Ustępujący Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych

e-mail: mbbartus@cyfronet.krakow.pl, stanislaw.bartus@uj.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Leszek Bryniarski   (info)
Profesor II Kliniki Kardiologii

e-mail: l_bryniarski@poczta.fm

prof. dr hab. n. med. Paweł Petkow-Dimitrow   (info)
Profesor II Kliniki Kardiologii

e-mail: dimitrow@mp.pl

dr hab. n. med. Artur Dziewierz prof. UJ   (info)
Adiunkt II Kliniki Kardiologii

e-mail: adziewierz@gmail.com, artur.dziewierz@uj.edu.pl

dr hab. n. med. Tomasz Rakowski prof. UJ   (info)
Adiunkt II Kliniki Kardiologii

e-mail: mcrakows@cyfronet.pl, tomasz.rakowski@uj.edu.pl

dr hab. n. med. Łukasz Rzeszutko (info)
Adiunkt II Kliniki Kardiologii

e-mail: lukasz.rzeszutko@uj.edu.pl

dr n. med. Michał Chyrchel dr n. med. Michał Chyrchel    (info)
Adiunkt II Kliniki Kardiologii

e-mail: michal.chyrchel@uj.edu.pl

dr n. med. Bernadeta Chyrchel dr n. med. Bernadeta Chyrchel   (info)
Adiunkt II Kliniki Kardiologii

e-mail: bernadeta.chyrchel@uj.edu.pl

   

Klinika Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 30 75, 12 614 30 72, fax: 12 423 39 00

Kardiochirurgia

prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak   (info)

Kierownik Kliniki Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii

e-mail: bogus.kapelak@gmail.com, boguslaw.kapelak@uj.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś   (info)
Profesor Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

e-mail: cool_chris@interia.pl, krzysztof.bartus@uj.edu.pl

dr hab. n. med. Karol Wierzbicki   (info)
Adiunkt Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

e-mail: lolekwierzbicki@onet.pl, karol.wierzbicki@uj.edu.pl

dr n. med. Grzegorz Grudzień   (info)
Adiunkt Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

e-mail: g.grudzien@szpitaljp2.krakow.pl

   

Klinika Chorób Serca i Naczyń

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 22 87, 12 614 33 99, fax 12 614 33 32

prof. dr hab. med. Piotr Podolec   (info)

Kierownik Kliniki, Pełnomocnik Dyrektora ds. Chorób Rzadkich w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II,
Redaktor Naczelny „Journal of Rare Cardiovascular Diseases” (JRCD).

e-mail: ppodolec@interia.pl

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć   (info)
Profesor Kliniki Chorób Serca i Naczyń,
Prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka,
Kierownik Ośrodka Chorób Krążenia Płucnego

e-mail: gkopec@szpitaljp2.krakow.pl, g.kopec@uj.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Piotr Odrowąż-Pieniążek   (info)
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń

e-mail: kardio@kki.krakow.pl, piotr.odrowaz-pieniazek@uj.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Wojciech Płazak  (info)
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń

Przewodniczący Komisji ds. Edukacji Studentów i Kształcenia Podyplomowego

e-mail: wplazak@szpitaljp2.krakow.pl, wojciech.plazak@uj.edu.pl

dr hab. n. med. Piotr Musiałek, prof. UJ   (info)
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń

e-mail: pmusialek@szpitaljp2.krakow.pl

prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk   (info)
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń

Przewodnicząca Komisji ds. współpracy z Kardiologią/Kardiochirurgią Dziecięcą

e-mail: ltom@wp.pl, lidia.tomkiewicz-pajak@uj.edu.pl

dr hab. n. med. Monika Komar, prof. UJ    (info)
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń

e-mail: moni_s@interia.pl

 

dr hab. n. med. Paweł Rubiś, prof. UJ (info)
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń


e-mail: pawel.rubis@uj.edu.pl

dr hab. n. med. Dorota Sobczyk   (info)
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

e-mail: b/d

   

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 633 67 44, 12 614 22 18

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler   (info)
Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

pełnomocnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ds. Niewydolności Serca

e-mail: jnessler@interia.pl, jadwiga.nessler@uj.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos   (info)
Profesor Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca,
Prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum ds. rozwoju i badań naukowych

e-mail: ggajos@szpitaljp2.krakow.pl, grzegorz.gajos@uj.edu.pl

dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, prof. UJ    (info)
Adiunkt Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

e-mail: agackowski@szpitaljp2.krakow.pl, a.gackowski@uj.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Ewa Konduracka   (info)
Adiunkt Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

e-mail: ekonduracka@interia.eu, ewa.konduracka@uj.edu.pl

dr hab. n. med. Jarosław Zalewski   (info)
Adiunkt Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

Przewodniczący Komisji ds. współpracy z Zagranicąe-mail: j.zalewski@szpitaljp2.krakow.pl

dr med. Paweł Rostoff    
Adiunkt Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

e-mail: b/d

   

Klinika Elektrokardiologii

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 23 81, 12 614 22 77, fax 12 614 22 26

prof. dr hab. n. med. Jacek Lelakowski   (info)
Kierownik Kliniki Elektrokardiologii

e-mail: jlelakow@szpitaljp2.krakow.pl, jacek.lelakowski@uj.edu.pl

dr n. med. Anna Rydlewska    (info)
Adiunkt Kliniki Elektrokardiologii

e-mail: anna.rydlewska@uj.edu.pl, annarydlewska@op.pl

dr hab. n. med. Paweł Matusik    (info)
Adiunkt Kliniki Elektrokardiologii

e-mail: pawel.matusik@uj.edu.pl, pawel.matusik@wp.eu

 

dr hab. n. med. Andrzej Ząbek (info)
Adiunkt Kliniki Elektrokardiologii

e-mail: andrzej.zabek@uj.edu.pl


Klinika Kardiologii Interwencyjnej

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 35 01, fax: 12 614 30 47

prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko   (info)
Kierownik Kliniki Kardiologii Interwencyjnej
oraz Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej
z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Przewodniczący Komisji ds. Planowania i Rozwoju

Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2019 – 2021

e-mail: jacek.legutko@uj.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka   (info)
Profesor Kliniki Kardiologii Interwencyjnej

e-mail: zmudka@szpitaljp2.krakow.pl, krzysztof.zmudka@uj.edu.pl

prof. dr hab. n. med Anna Kabłak-Ziembicka   (info)
Adiunkt Kliniki Kardiologii Interwencyjnej

e-mail: kablakziembicka@op.pl, anna.kablak-ziembicka@uj.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Paweł Kleczyński   (info)
Adiunkt Kliniki Kardiologii Interwencyjnej

e-mail: b/d

dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik, prof. UJ   (info)
Adiunkt Kliniki Kardiologii Interwencyjnej

e-mail: b/d,

dr hab. n. med. Jakub Podolec, prof. UJ   (info)
Adiunkt Kliniki Kardiologii Interwencyjnej

e-mail: b/d,

dr hab. n. med. Krzysztof Bryniarski (info)
Asystent Kliniki Kardiologii Interwencyjnej

Przewodniczący zespołu redagującego stronę internetową Instytutu Kardiologii

e-mail: b/d,

   

Zakład Chorób Zatorowo-Zakrzepowych

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, Kraków
tel.: 12 614 21 18

prof. dr hab. n. med. Anetta Undas   (info)
Kierownik Zakładu Chorób Zatorowo-Zakrzepowych

Redaktor Naczelny Kardiologii Polskiej

e-mail: mmundas@cyf-kr.edu.pl, anetta.undas@uj.edu.pl

dr hab. n med. Joanna Natorska  (info)
Adiunkt Zakładu Chorób Zatorowo-Zakrzepowych

p.o. Kierownika Pracowni Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

e-mail: b/d

   

Pracownia Kardiologii Społecznej

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 35 37

prof. dr hab. med. Maria Olszowska   (info)
Kierownik Pracowni Kardiologii Społecznej, Z-ca Kierownika Kliniki Chorób Serca i Naczyń

e-mail: molszowska@szpitaljp2.krakow.pl, maria.olszowska@uj.edu.pl

   

Przedstawiciele Wydziałowej Rady Samorządu Studentów CM UJ

 • Natalia Gołąbek,
 • Michalina Jelonek,
 • Aleksandra Karcińska,
 • Marcin Major,
 • Natalia Mroczek,
 • Wojciech Siłka,
 • Maria Smorąg,
 • Dominika Szumilas,
 • Mateusz Wylaź,
 • Maciej Zając,
 • Marianna Zygmunt

Doradcy Instytutu Kardiologii

prof. dr hab. n. med. Antoni Dziatkowiak
Dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM oraz Kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Instytut Kardiologii UJ CM (1979–2001)

e-mail: adziatkowiak@wp.pl

prof. dr hab. n. med. Wiesława Piwowarska
Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii UJ CM (1990–2009)

e-mail: wieslawapiwowarska@gmail.com

prof. dr hab. n. med. Kalina Kawecka – Jaszcz
Kierownik I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii UJ CM (1991–2011)

e-mail: mckaweck@cyf-kr.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Jacek S. Dubiel
Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii UJ CM (2001–2014),
Kierownik II Kliniki Kardiologii, Instytut Kardiologii UJ CM (1989–2012)

e-mail: jsdubiel@su.krakow.pl

prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski
Dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM (2008–2014),
Kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Instytut Kardiologii UJ CM (2001–2014)

e-mail: jsadowski@szpitaljp2.krakow.pl

prof. dr hab. n. med. Janusz Andres
Kierownik Katedry i Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, UJ CM

Katedra i Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17

e-mail: msandres@cyf-kr.edu.pl, janusz.andres@uj.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła
Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Pulmonologicznej
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 633 89 81, fax: 12 614 33 62
e-mail: r.drwila@szpitaljp2.krakow.pl, rafal.drwila@uj.edu.pl