prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko

Kierownik Kliniki Kardiologii Interwencyjnej
oraz Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej
z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    optymalizacja zabiegów przezskórnej rewaskularyzacji serca poprzez zastosowanie wewnątrznaczyniowych metod obrazowych i czynnościowych (IVUS, OCT, FFR); optymalizacja logistyki, farmakoterapii oraz leczenia interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych; optymalizacja zabiegów pierwotnej PCI w zawale serca; stentowanie pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej; kompleksowe zabiegi przezskórnej rewaskularyzacji serca; zastosowanie aterektomii rotacyjnej i litotrypsji wewnątrzwieńcowej w leczeniu zwapniałych zwężeń tętnic wieńcowych; ocena wczesnych i odległych wyników po implantacji stentów wieńcowych nowej generacji; hybrydowa rewaskularyzacja wieńcowa; przezskórna implantacja zastawki aortalnej.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 190; IF 727.135; punktacja MNiSW 13436; wskaźnik Hirscha 14; liczba cytowań 938.