prof. dr hab. n. med. Leszek Bryniarski

Profesor II Kliniki Kardiologii

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    przezskórna rewaskularyzacja w chorobie niedokrwiennej serca, w szczególności przewlekłych niedrożności tętnic wieńcowych; ostre zespoły wieńcowe; elektrokardiografia – zmienność rytmu serca; zatorowość płucna; nadciśnienie tętnicze; hiperlipidemia.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 162; IF 162,4; punktacja MNiSW 2111; wskaźnik Hirscha 14; liczba cytowań 721.