prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    kardiologia interwencyjna (zabiegi o dużym ryzyku u osób starszych, leczenie pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej, bifurkacje, rotablacja, badanie fizjologii mikrokrążenia, stenty biodegradowalne w ostrych zespołach wieńcowych, badania obrazowe); interwencje na naczyniach obwodowych (leczenie tętnic szyjnych z użyciem stentów, zabiegi w zakresie tętnic kończyn dolnych z zastosowaniem zaawansowanych metod rekanalizacji z dostępu wstecznego, leczenie tętnic nerkowych i podobojczykowych); chorzy z wielopoziomową miażdżycą (jednoczasowa rewaskularyzacja naczyń wieńcowych i obwodowych, szczególnie w ostrych zespołach wieńcowych); zabiegi zamykania ubytków międzyprzedsionkowych; zamykanie uszka lewego przedsionka; badania funkcji śródbłonka naczyniowego; LDL-afereza; kardiologia eksperymentalna.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 240; IF 516,4; punktacja MNiSW 2228; wskaźnik Hirscha 16; liczba cytowań 1843