dr hab. n. med. Jakub Podolec, prof. UJ

Adiunkt Kliniki Kardiologii Interwencyjnej

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    biomarkery stanu zapalnego w wybranych chorobach sercowo‑naczyniowych; interwencyjne leczenie chorób serca i naczyń; prewencja i epidemiologia chorób układu krążenia (Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, utworzenie strony internetowej oraz nadzór merytoryczny: www.pfp.edu.pl); współrealizacja programów prewencyjnych dla Małopolski (opiekun merytoryczny strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego profilaktykawmalopolsce.pl – dział Kardiologia); choroby rzadkie układu krążenia (współpraca przy tworzeniu pierwszej w świecie klasyfikacji chorób rzadkich układu krążenia, „Journal of Rare Cardiovascular Diseases”); leczenie hiperlipidemii; terapia regeneracyjna serca (m.in. udział w programie CIRCULATE).

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 74; IF 150,641; punktacja MNiSW 1080; wskaźnik Hirscha 8; liczba cytowań 428.