prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

Profesor I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    udział czynników genetycznych w patogenezie nadciśnienia tętniczego, jego powikłań narządowych oraz zespołu metabolicznego; znaczenie spożycia soli w patogenezie nadciśnienia tętniczego: związek z ryzykiem sercowo‑naczyniowym, interakcje z czynnikami genetycznymi, postępowanie niefarmakologiczne, aspekty prewencji nadciśnienia w populacji ogólnej; znaczenie analizy spektralnej zmienności rytmu serca oraz analizy zmienności ciśnienia tętniczego jako metod diagnostycznych i badawczych w nadciśnieniu tętniczym; nadciśnienie maskowane oraz nadciśnienie białego fartucha – aspekty patofizjologiczne i rokownicze.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 188; IF 398,590; punktacja MNiSW 2661; wskaźnik Hirscha 27; liczba cytowań 2657.