prof. dr hab. n. med. Tadeusz Przewłocki

Profesor Kliniki Chorób Serca i Naczyń

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    kardiologia inwazyjna; angiologia; zabiegi strukturalne serca; choroba niedokrwienna serca; leczenie ostrych zespołów wieńcowych; zamykanie ubytków w przegrodach serca, przecieków okołozastawkowych i uszka lewego przedsionka; leczenie endowaskularne tętnic szyjnych, kręgowych, podobojczykowych i nerkowych; czynniki rokownicze w wielopoziomowej miażdżycy.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 221; IF 157,306; punktacja MNiSW 2091; wskaźnik Hirscha 19; liczba cytowań 1133.