dr hab. n. med. mgr inż. Andrzej Ząbek

Adiunkt Kliniki Elektrokardiologii

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    stała stymulacja serca; powikłania stałej stymulacji serca; diagnostyka powikłań stałej stymulacji serca; przezżylne usuwanie elektrod wewnątrzsercowych; trybologiczny mechanizm uszkodzeń elektrod wewnątrzsercowych; terapia resynchronizująca serce; stymulacja układu Hisa-Purkinjego; elektrokardiografia w stałej stymulacji serca; bezpieczeństwo radioterapii u pacjentów z urządzeniami do elektroterapii serca.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac: 120; IF: 164,434; punktacja MNiSW: 4199; wskaźnik Hirscha: 11; liczba cytowani: 375.