dr hab. n. med. Paweł Rubiś, prof. UJ

Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    Kardiomiopatie (epidemiologia, patomechanizm, algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne, skale rokownicze); rzadkie choroby mięśnia serca (zapalenie serca, amyloidoza); niewydolność serca – epidemiologia, diagnostyka i leczenie; patomechanizm włóknienia mięśnia serca (ocena inwazyjna za pomocą biopsji mięśnia serca i nieinwazyjna za pomocą rezonansu magnetycznego i biomarkerów).

  • Bibliometria:

    Łączna liczba prac 80; sumaryczny IF 185; wskaźnik Hirsha 11; liczba cytowań 378.