dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, prof. UJ

Adiunkt Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    echokardiografia; wady zastawkowe; niewydolność serca; małoinwazyjne interwencje strukturalne; choroba niedokrwienna serca. Współredaktor 5 monografii, autor ponad 30 rozdziałów w podręcznikach.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 213; IF 226,170; punktacja MNiSW 2324; wskaźnik Hirscha 12; liczba cytowań 557.