prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

Profesor I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    elektrofizjologia; nadciśnienie tętnicze; echokardiografia; choroby układu krążenia u kobiet.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 494; IF 338,452; punktacja MNiSW 4891; wskaźnik Hirscha 19; liczba cytowań 2437.