dr hab. n. med. Karol Wierzbicki

Adiunkt Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    chirurgiczne leczenie skrajnej niewydolności serca (transplantacje serca, mechaniczne wspomaganie serca).

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 311; IF 395,370; punktacja MNiSW 91; wskaźnik Hirscha 8; liczba cytowań 387.