Komisje

Komisja ds. Edukacji Studentów i Kształcenia Podyplomowego

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Płazak

Członkowie komisji:

 • prof. dr hab. n. med. Anna Kabłak-Ziembicka
 • prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Konduracka
 • dr hab. n. med. Andrzej Ząbek
 • dr n. med. Bernadeta Chyrchel
 • dr n. med. Grzegorz Grudzień
 • Natalia Gołąbek Stud. WL

Komisja ds. Nauki

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

Członkowie komisji:

 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Kleczyński
 • prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
 • prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
 • dr hab. n. med. Artur Dziewierz, prof. UJ
 • dr hab. n. med. Paweł Rubiś
 • dr hab. n. med. Paweł Matusik

Komisja ds. współpracy z Kardiologią/Kardiochirurgią Dziecięcą

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

Członkowie komisji:

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Gackowski
 • dr hab. n. med. Monika Komar, prof. UJ
 • dr hab. n. med. Tomasz Rakowski, prof. UJ
 • dr hab. Wiktoria Wojciechowska
 • dr n. med. Rafał Badacz
 • dr n. med. Grzegorz Filip
 • dr n. med. Anna Rydlewska
 • Natalia Mroczek Stud. WL

Komisja ds. Planowania i Rozwoju

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko

Członkowie komisji:

 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos
 • prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Lelakowski
 • prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
 • prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki
 • prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
 • dr hab. n. med. Marek Rajzer, prof. UJ

Komisja ds. współpracy z Zagranicą

Przewodniczący:

 • dr hab. n. med. Jarosław Zalewski

Członkowie komisji:

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Gackowski
 • dr hab. n. med. Piotr Musiałek, prof. UJ
 • dr hab. n. med. Paweł Matusik
 • dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka
 • dr hab. n. med. Jakub Podolec, prof. UJ
 • dr hab. n. med. Łukasz Rzeszutko
 • dr n. med. Radosław Litwinowicz
 • dr n. med. Michał Ząbczyk

Komisja Regulaminowa

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki

Członkowie komisji:

 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
 • prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
 • dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik, prof. UJ
 • dr hab. n. med. Joanna Natorska
 • dr hab. n. med. Karol Wierzbicki
 • dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska
 • dr n. med. Paweł Rostoff
 • dr n. med. Anna Rydlewska
 • Maria Smorąg Stud. WL

Zespół redagujący stronę internetową Instytutu Kardiologii

Przewodniczący:

 • dr hab. n. med. Krzysztof Bryniarski

Członkowie komisji:

 • dr hab. n. med. Wojciech Płazak, prof. UJ
 • dr hab. n. med. Tomasz Rakowski, prof. UJ
 • dr hab. n. med. Marek Klocek
 • dr n. med. Radosław Litwinowicz
 • dr n. med. Paweł Matusik
 • dr n. med. Łukasz Niewiara
 • dr n. med. Aleksander Siniarski