dr hab. n. med. Monika Komar, prof. UJ

Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    wady wrodzone serca; wady serca nabyte; echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa; przezskórne interwencje w wadach wrodzonych serca; kardiologia sportowa.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 98; IF 71,931; punktacja MNiSW 816; wskaźnik Hirscha 8; liczba cytowań 282.