dr hab. n. med. Marek Jastrzębski prof. UJ

Adiunkt I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    elektrofizjologia serca i elektrostymulacja serca; terapia resynchronizująca; stymulacja układu Hisa i Purkinjego; elektrokardiografia kliniczna.

  • Bibliometria:

    ponad 170 publikacji z zakresu kardiologii i elektrokardiologii; IF 204,7; punktacja KBN/MNiSW 2417; wskaźnik Hirscha 14; liczba cytowań 721.