dr hab. n. med. Jacek Piątek

Adiunkt Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca, w tym operacje małoinwazyjne; transplantacje serca; nowe techniki operacyjne w zespołach wielospecjalistycznych.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 137; IF 52; punktacja MNiSW 951; wskaźnik Hirscha 5; liczba cytowań 90.