dr n. med. Michał Chyrchel

Adiunkt II Kliniki Kardiologii 

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:
  1. Diagnostyka, leczenie i postępowanie pozaszpitalne u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym,
  2. Diagnostyka i leczenie pacjentów z wielopoziomową miażdżycą,
  3. Patofizjologia krążenia wieńcowego,
  4. Profilaktyka i leczenie powikłań zabiegów endowaskularnych,
  5. Patofizjologia miażdżycy; rola procesu zapalnego.
  • Bibliometria:

    liczba prac: 62, IF: 101,7, punktacja MNiSW: 1467,  wskaźnik Hirscha: 8, liczba cytowań: 273