prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka

 

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    badania reaktywności naczyń płucnych; metabolizm mięśnia sercowego w pierwotnych chorobach mięśnia sercowego: badanie eksperymentalne metabolizmu mleczanów, wolnych kwasów tłuszczowych i ich frakcji z wykorzystaniem metody cewnikowania zatoki wieńcowej i pobierania oraz analizy biochemicznej próbek krwi z zatoki wieńcowej i aorty; efekty blokady receptorów β1‑adrenergicznych w ostrym zawale serca i podczas reperfuzji: hemodynamika, perfuzja – krążenie oboczne, metabolizm serca, ograniczenie strefy zawału, metody optymalizacji zabiegów interwencyjnych; optymalizacja wyników leczenia interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych i pozawieńcowych; nowe metody diagnostyki i terapii w kardiologii zabiegowej.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 328 oraz 13 rozdziałów w podręcznikach i pracach zbiorowych; IF 310,948; punktacja MNiSW 2488; wskaźnik Hirscha 30; liczba cytowań 4172.