prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

Profesor I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    profilaktyka chorób układu krążenia, w tym szczególnie zespół uzależnienia od tytoniu; nadciśnienie tętnicze i hiperlipidemia; sztywność tętnic i centralne ciśnienie tętnicze; patogeneza miażdżycy; kardiologia interwencyjna.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 239; IF 253,52; punktacja MNiSW 2094,5; wskaźnik Hirscha 17; liczba cytowań 1115.