prof. dr hab. n. med. Paweł Petkow-Dimitrow

Profesor II Kliniki Kardiologii

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    kardiomiopatia przerostowa; choroby spichrzeniowe, amyloidoza; echokardiografia; biomarkery mięśnia sercowego; stenoza aortalna; rezerwa wieńcowa.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 157; IF 306,67; punktacja MNiSW 2852; wskaźnik Hirscha 20; liczba cytowań 1021