dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka

Adiunkt I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    aspekty dziedziczności nadciśnienia tętniczego i powikłań narządowych; choroby układu krążenia u kobiet; nowe metody echokardiograficzne w ocenie funkcji lewej komory serca; hormony tkanki tłuszczowej jako czynniki ryzyka chorób układu krążenia.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 178; IF 140,793; punktacja MNiSW 1201; wskaźnik Hirscha 12; liczba cytowań 751.