dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik, prof. UJ

Adiunkt Kliniki Kardiologii Interwencyjnej

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    interwencyjne leczenie chorób serca i naczyń ze szczególnym naciskiem na chorobę niedokrwienną serca; nadciśnienie tętnicze i znaczenie procesu zapalnego oraz dysfunkcji śródbłonka w jego etiopatogenezie; upośledzenie mikrokrążenia wieńcowego; leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne; zagadnienia jakości życia; kardiologia sportowa ze szczególnym uwzględnieniem badań czynnościowych i wydolnościowych; medycyna populacyjna, szczególnie choroby sercowo‑naczyniowe w Afryce.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 45; IF 44,818; punktacja MNiSW 850; wskaźnik Hirscha 7; liczba cytowań 396.