dr hab. n. med. Paweł Matusik

Adiunkt Kliniki Elektrokardiologii

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    elektrokardiologia; biomarkery w stratyfikacji ryzyka w kardiologii; mechanizmy chorób układu sercowo‑naczyniowego (zwłaszcza zaburzeń rytmu serca); medycyna translacyjna z aplikacjami w chorobach układu krążenia; kardiologia geriatryczna; rzadkie choroby i zaburzenia układu sercowo‑naczyniowego; badania obrazowe w kardiologii.

  • Bibliometria:

    Liczba publikacji: 83,  Suma Impact Factor: 297,754 (w tym listy do red. i komentarze – IF: 26,423),  Suma punktów ministerialnych: 4689 (w tym listy do red. i komentarze – 210 pkt.),  Liczba cytowań: 762,  Współczynnik Hirscha: 12