dr hab. n. med. Tomasz Rakowski prof. UJ

Adiunkt II Kliniki Kardiologii oraz Interwencji Sercowo‑Naczyniowych

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, w szczególności chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (optymalizacja organizacji diagnostyki i leczenia); farmakoterapia wspomagająca w leczeniu metodą przezskórnej interwencji wieńcowej; ocena skuteczności nowych technik zabiegowych i czynników wpływających na rokowanie w zawale serca; analiza przydatności metod oceny reperfuzji w zawale serca; kardiologia interwencyjna; nieinwazyjne metody obrazowania układu sercowo‑naczyniowego; współwystępowanie choroby niedokrwiennej serca i miażdżycy tętnic obwodowych.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 194; IF 425; punktacja MNiSW 5494; wskaźnik Hirscha 21; liczba cytowań 2038