prof. dr hab. med. Piotr Podolec

Kierownik Kliniki, Pełnomocnik Dyrektora ds. Chorób Rzadkich w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II,
Redaktor Naczelny „Journal of Rare Cardiovascular Diseases” (JRCD).

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    prewencja i epidemiologia (opracowanie Wytycznych Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia; opracowanie i realizacja Programów Prewencyjnych dla Małopolski oraz programu rehabilitacyjnego „Ćwicz dla serca”); choroby rzadkie układu krążenia (opracowanie pierwszej w świecie klasyfikacji chorób rzadkich układu krążenia oraz programu szkolenia studentów z zakresu chorób rzadkich i Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich); diagnostyka i leczenie nadciśnienia płucnego i zatorowości płucnej; wady nabyte i wrodzone serca; choroby mięśnia sercowego; amyloidoza serca; hiperlipidemia rodzinna; terapia regeneracyjna i interwencyjne leczenie chorób serca i naczyń.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 761; IF 381,027; punktacja MNiSW 5878; wskaźnik Hirscha 22; liczba cytowań 2409.