prof. dr hab. n. med. Ewa Konduracka

Adiunkt Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    echokardiografia; wady zastawkowe; niewydolność serca; choroba niedokrwienna serca; kardioonkologia; kardiodiabetologia; wpływ skażenia środowiska na stan zdrowia pacjentów.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 111; IF 263,071; punktacja MNiSW 1412,000; wskaźnik Hirscha 9; liczba cytowań 258.