prof. dr hab. n. med. Piotr Odrowąż-Pieniążek

Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń
Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii UJ CM;
Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    choroba niedokrwienna serca, leczenie zachowawcze i interwencyjne; leczenie kardiomiopatii zachowawcze i zabiegowe; leczenie chorych po operacjach kardiochirurgicznych; leczenie farmakologiczne różnych postaci arytmii serca; farmakologiczne i zabiegowe leczenie miażdżycy tętnic obwodowych ze szczególnym uwzględnieniem tętnic dogłowowych; sekwencyjne zabiegi jednodniowe na tętnicach szyjnych poddanych operacjom kardiochirurgicznym w krążeniu pozaustrojowym.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 215; IF 140,25; punktacja MNiSW 1775; wskaźnik Hirscha 18; liczba cytowań 1110.