prof. dr hab. n. med. Paweł Kleczyński

Adiunkt Kliniki Kardiologii Interwencyjnej

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    choroba wieńcowa; patologie zastawek serca; choroba naczyń obwodowych; ocena fizjologii krążenia wieńcowego; obrazowanie w kardiologii; przezskórne interwencje wieńcowe, strukturalne i obwodowe.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 130; IF 340; punktacja MNiSW 7807; wskaźnik Hirscha 18; liczba cytowań 910.