dr hab. n. med. Łukasz Rzeszutko

Adiunkt II Kliniki Kardiologii 

 • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

W przeszłości:

 • Neo-angiogeneza i terapia genowa z wykorzystaniem systemu NOGA,
 • Wykorzystanie technologii bioresorbowalnych w kardiologii interwencyjnej

Obecnie:

 • Optymalizacja leczenia pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi.
 • Wykorzystanie rozwiązań informatycznych w tym ko-rejestracji różnych modalności celem ograniczenia objętości kontrastu podawanego w trakcie zabiegów.
 • Nowe techniki stentowania zwężeń na rozgałęzieniach tętnic wieńcowych.
 • Optymalizacja leczenia pacjentów z ciężka stenozą aortalną

W przyszłości:

 • Kontynuacja szkolenia w zespole hybrydowym w zakresie zabiegów TAVI.
 • Bibliometria:

  łączna liczba prac 108; IF 199; punktacja MNiSW 2745; wskaźnik Hirscha 15; liczba cytowań 1143.