Dyrektor Instytutu Kardiologii

prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko   (info)

Kierownik Kliniki oraz Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej
z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

e-mail: jacek.legutko@uj.edu.pl