dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska

Adiunkt I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    właściwości elastyczne dużych naczyń tętniczych.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 204; IF 101,156; punktacja MNiSW 1097; wskaźnik Hirscha 11; liczba cytowań 563.