prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś

Profesor Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

 • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

  obejmują głównie kardiochirurgię, w tym również eksperymentalną, zabiegi hybrydowe, endowaskularne, leczenie wad strukturalnych serca, elektrofizjologia, tworzenie nowych urządzeń medycznych i technik operacyjnych:

  1. Leczenie chirurgiczne i hybrydowe pacjentów z migotaniem przedsionków.
  2. Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka.
  3. Zastosowania najnowszych bioprotez artalnych.
  4. Zastosowania transapikalnych metod naprawy zastawki mitralnej na bijącym sercu.
  5. Użycia przezskórnych zastawek mitralnych i trójdzielnych.

  Uczestniczył w kilkudziesięciu badaniach klinicznych. Uzyskał finansowanie 3 grantów NCN. Współpracuje bardzo blisko z 30 ośrodkami naukowymi w Europie i USA.

 • Bibliometria:

  Łączna liczba opublikowanych prac 195, IF= 375, z pracami wieloośrodkowymi IF=422, wskaźnik Hirscha 22, liczba cytowań 5092.