prof. dr hab. n. med. Wojciech Płazak

Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    zaburzenia układu krążenia u chorych z chorobami układowymi tkanki łącznej; autoimmunizacja a miażdżyca; znaczenie kliniczne tkankowej echokardiografii doplerowskiej.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 113; IF 63,687; punktacja MNiSW 991,00; wskaźnik Hirscha 9; liczba cytowań 376.