dr n. med. Grzegorz Grudzień

Adiunkt Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

  • Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań:

    leczenie chirurgiczne i zabiegowe wad zastawki mitralnej i trójdzielnej; nowotwory serca; terapia podciśnieniowa leczenia ran pooperacyjnych.

  • Bibliometria:

    łączna liczba prac 45; IF 57,644; punktacja MNiSW 608; wskaźnik Hirscha 9; liczba cytowań 376.